Ban Tây Bắc

20.000

Đường kính 1 _ 3cm , chiều cao 1 _ 2,5m Cây 20.000-50.000